O Festiwalu

Festiwal Filmowy „KinoPozaKinem – FILMOWA GÓRA” jest największym sieciowym Festiwalem Filmowym Kina Niezależnego w Polsce i Europie. Jako jedyny wychodzi do widza pozwalając mu poprzez Sceny Partnerskie umiejscowione w 10 miastach partnerskich uczestniczyć w 21 dniach letnich pokazów Festiwalowych. Poprzez odpowiedni dobór repertuaru  i umiejscowienie miejsc projekcji filmowych trafia do bardzo szerokiego spektrum odbiorcy. FILMOWA GÓRA jest Festiwalem przybliżającym kino ambitne, artystyczne często występujące w Polsce poza tzw oficjalnym obiegiem. Poza obiegiem nie oznacza  Filmów gorszych. Filmy które zaprezentujemy na Festiwalu bardzo często są nagradzane na renomowanych Festiwalach i przeglądach w Europie (Cannes, Berlin, Rzym itp.) i na Świecie. Ich jedyną „wadą” jest to że nie powstały w nurcie Hollywoodzkiej masówki , tylko w Ameryce Południowej, Europie, Afryce czy Azji.  Jest Festiwalem promującym twórczość młodych, aktorów, reżyserów o których się już mówi że są przyszłością Polskiego Kina.

Tematyczne cykle projekcyjne  FG 2012 mają na celu edukację jak najszerszego grona widzów. Prezentują kino klasyczne i współczesne.

Od 2010 roku Filmowa Góra znalazła się w gronie najbardziej prestiżowych festiwali w Polsce nominujących młodych filmowców do najważniejszej Nagrody Młodego Kina statuetki im. Jana Machulskiego – przyznawanej co roku najzdolniejszym twórcom i najlepszym filmom niezależnym powstałym w Polsce.

Filmowej Górze przyświeca 6 głównych celów:

1.Podnoszenie rangi Młodego Kina w Polsce i za granicą.

2.Rozwój Sztuki Filmowej, poprzez promowanie twórców i ich dzieł.

3.Edukacja jak najszerszego grona widzów.

– Między innymi poprzez stały cykl DIAMENTY KINA, w którym prezentowaliśmy twórczość: Witolda Leszczyńskiego, Krzysztofa Zanussiego i Tadeusza Różewicza, Agnieszki Holland. Tegoroczną edycję poświęcimy Polskim Półkownikom czyli filmom które ze względów różnych musiały poczekać na swoją premierę.

4.Tworzenie mostów kulturalnych łączących miasta Polski i Europy.

5.Integrowanie środowisk twórczych.

6.Inicjowanie żywego dialogu między widzem, a artystą.

Wszystkim tym założeniom podporządkowana jest idea absolutnej otwartości na widza. Żelazną ZŁOTĄ ZASADĄ Filmowej Góry jest bowiem bezpłatność wszystkich projekcji.