Filmowa Góra – prawa do znaku i nazwy

Szanowni Państwo!

W związku z pytaniami które otrzymujemy związanymi z nazwą FILMOWA GÓRA oraz atakami i oskarżeniami padającymi pod naszym adresem ze strony Marzeny Więcek i Jej Akademii Twórczych Poszukiwań, spróbujemy ustosunkować się do padających przeciwko nam zarzutów.

FILMOWA GÓRA w roku 2005 zrealizowana została w ramach II Letniej Sceny Artystycznej Klubu Muzycznego „4 Róże dla Lucienne „, przy współpracy z LATEM MUZ WSZELAKICH. Pomysł zorganizowania Festiwalu Filmowego w Zielonej Górze dojrzewał w Klubie już w latach ubiegłych. Pierwszą próbą filmowych działań festiwalowych na szerszą skalę, stała się możliwość w maju 2005 w Zielonej Górze współorganizacji z Fundacją Helsińską i Amnesty Internatinal Międzynarodowego Festiwalu „PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE” zakończona sukcesem. Jednym z argumentów na powstanie Filmowej Góry – oprócz sprawdzonej potrzeby takich działań – był fakt, iż miasto przy swoim potencjale twórczym (znane w kraju i w Europie formacje filmowe – AYOY, SKY PIASTOWSKIE i inne) oraz bliskości granicy, docelowo w przyszłości może stać się jednym z ciekawszych miejsc promocji europejskiego kina niezależnego. Dużą siłą tworzonego Festiwalu było to, że powstawał on w konsekwencji i jako element systematycznego rozwoju Letniej Sceny Artystycznej klubu „4 Róże dla Lucienne. Zorganizowany został według podobnego schematu, jak inne działania sceny, (Róże jazz Festiwal, Festiwal Rock Nocą, Okna Wyobraźni i inne) stając się jednym z czynników promujących twórczość młodych ludzi, oraz różne pobocza sztuki. Inicjatorami 14. 04 2005 roku stali się: Bruno Aleksander Kieć, Grzegorz Lipiec, Igor Skrzyczewski, podejmując w tym dniu decyzję o potrzebie powołania Festiwalu Filmowego w Zielonej Górze. W następnym spotkaniu roboczym dnia 21.04.2005 uczestniczyli: Piotr Materna z Grupy „Sky Piastowskie” oraz Bruno A. Kieć i Igor Skrzyczewski z Klubu 4 RÓŻE. Na spotkaniu tym ustalono powołanie festiwalu filmowego, w ramach którego odbędą się dwa przeglądy filmowe:

• Oskard 2005 – przegląd pełnometrażowych filmów Kina Niezależnego (W 2005 r. przegląd nie doszedł do skutku, w 2006 odbędzie się pod nazwą 7 DIAMENTÓW KINA OFFOWEGO
• Przegląd Kino Offowego

USTALONO TAKŻE:
• termin trwania festiwalu 07.07 – 25.08.2005
• dzień i schemat festiwalu ( zgodnie z założeniami Letniej Sceny tematyczność dni festiwalowych, czwartek – Filmowa Góra; piątek – Róże Jazz Festiwal; sobota – Okna Wyobraźni )
• termin następnego spotkania roboczego
Na jednym z następnych spotkań podjęto decyzję zaproszenia Marzeny Więcek do udziału w Festiwalu celem łączenia zielonogórskich środowisk filmowych we wspólnym działaniu i powierzenie jej stanowiska dyrektora Artystycznego Przeglądu Kina Offowego.

W późniejszym czasie na spotkaniach wspólnie dopracowano program, zaproszono Ilonę Walosik jako osobę odpowiedzialną za sprawy graficzne festiwalu oraz po wspólnych naradach ustalono :

• nazwę Festiwalu – „Filmowa Góra”
• logo festiwalu
• tematy poszczególnych dni festiwalowych
• nazwę nagrody – „Filmowy Pagórek”
• o rezygnacji w roku 2005 z przeglądu OSKARD 2005

Festiwal od samego początku w całości był finansowany przez Firmę PHU ALTER EGO S.C. Bruno A. Kieć, Aneta Szlachetka będącej właścicielem Klubu „4 Róże dla Lucienne”oraz pozyskanych przez nią sponsorów (klub posiada pełną dokumentację związaną z finansowaniem festiwalu: FV, umowy z wykonawcami, pracownikami i sponsorami, zestawienie rozliczenia finansowego środków oraz umowę z ZOK Amfiteatr czyniącą go jedynym prawnym organizatorem Festiwalu w związku ze współpracą z Latem Muz Wszelakich. Całkowity koszt Festiwalu w zeszłym roku zamknął się w kwocie 17.644,47 PLN (ZOK Amfiteatr dofinansował Festiwal kwotą 1.000 PLN słownie jeden tysiąc).

• Funkcję Dyrektora Festiwalu pełnił Bruno Aleksander Kieć
• Dyrektora Artystycznego Marzena Więcek
• Scenografię przygotowała Ilona Walosik
• funkcję Rzecznika Prasowego oraz koordynatora technicznego pełnił Igor Skrzyczewski
• przygotowanie sceny i widowni, promocja,reklama i marketing, sprawy techniczne- pracownicy klubu „4 Róże dla Lucienne”

Twórcy Idei Festiwalu od samego początku zakładali:
• cykliczność festiwalu
• usytuowanie pokazów pod ratuszem ze względów promocyjnych miasta
• współtworzenie go w ramach Letniej Sceny Artystycznej Klubu „4 Róże dla Lucienne”
• zwiększanie udziału w projekcie innych formacji filmowych z terenu i okolic Zielonej Góry
• rozwój Scen Festiwalu poprzez umiejscawianie projekcji festiwalowych w innych miastach w kraju i zagranicą
• przetworzenie festiwalu w Festiwal Lubuskiego Trójmiasta

Pokazy filmów odbywały się w każdy czwartek wakacji w godz. 21.00 do 23.00 na wielkim ekranie przy Zielonogórskim Ratuszu. Zainteresowanie publiczności przekroczyło przewidywania organizatorów. Uhonorowane to zostało w ogólnomiejskim plebiscycie za najlepszą imprezę masową roku 2005 KOCIOŁKIEM KULTURALNYM. Jako organizator nagrodę tę otrzymał Klub Muzyczny 4 RÓŻE DLA LUCIENNE w osobach jego reprezentantów Marzeny Więcek i Bruno Aleksandra Kiecia. W związku z tym faktem Akademia Twórczych Poszukiwań nie ma prawa podpisywać się pod tym trofeum jako jego laureat. ( kopia dyplomu w załączeniu ) Dodatkowo w ramach lata z Muzami uhonorowano nas certyfikatem PRODUKT TURYSTYCZNY ROKU 2005.

W konsekwencji dla ochrony znaku towarowego w listopadzie 2005 r. kosztem 3123,00 PLN znak FILMOWA GÓRA w imieniu organizatora został zgłoszony przez PHU BRUTUS ARTE BRUNO ALEKSANDER KIEĆ do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem Z – 302193. ( kopia przyjęcia zgłoszenia w załączeniu ).

W chwili obecnej na zasadzie przekazania praw jedynym prawnym użytkownikiem nazwy FILMOWA GÓRA jest FUNDACJA ROZWOJU KULTURY „KOMBINAT KULTURY” o czym w piśmie z dnia 20.04.br organizatorzy „FILMOWA GÓRA europa” zostali poinformowani. W powyższym piśmie informowaliśmy … „w chwili obecnej znak FILMOWA GÓRA poprzez pomysłodawcę i głównego organizatora I Letniego Festiwalu Kino Niezależne „Filmowa Góra” dnia 14.listopada 2005 został zgłoszony, i przyjęty w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej wniosek o ochronę prawną danego znaku (kopia w załączeniu). Wobec powyższego faktu proszę o zaprzestanie używania tego znaku w związku z organizacją Festiwali Filmowych. Takie postępowanie wprowadza w błąd odbiorców, środowiska młodych filmowców, media co do właściciela tego znaku i organizatora imprez sygnowanych tym znakiem.” Na powyższe pismo do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Akademia Twórczych Poszukiwań nie uczestnicząca w organizacji Festiwalu,w zeszłym roku została w materiałach promocyjnych sceny umieszczona jako współorganizator, w formie podziękowania za wkład pracy Marzeny Więcek i Ilony Walosik włożony w FILMOWĄ GÓRĘ. Dodatkowo pokryte zostały wszystkie koszty finansowe ponoszone przez Marzenę Więcek: koszty paliwa , rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, taśmy filmowe dla dokumentowania Festiwalu, koszty reprezentacyjne, na koszt Klubu został wydrukowany baner Akademii, itp.
Tekst powyższego pisma został uzgodniony z zarządem KOMBINATU KULTURY i Formacją SKY PIASTOWSKIE
W przypadku pytań proszę o kontakt bruno.aleksander@4roze.pl lub telefonicznie 501-77 66 02

Bruno Aleksander Kieć

Bruno Aleksander Kieć – w grudniu 2004 r. Odznaczony przez Ministra Kultury odznaką Zasłużony Działacz Kultury, 11 czerwca br. odbiera odznakę przyznawaną przez Marszałka Lubuskiego Lubuski Animator Kultury, laureat Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Zielona Góra. Inicjator i współtwórca wielu działań i projektów kulturalnych, między innymi: ART Zine Galery, przez 3 lata uczestnik i koordynator Polsko-Niemieckiego Statku Literackiego, współtwórca Uniwersytetu Poezji w Zielonej Górze,, w latach 1999 – 2002 Członek Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Zielona Góra. Od lat współpracuje z Formacją Sky Piastowskie (w klubie 4Róże kręcono część scen do film pt:Że życie ma sens)